TRADUCERI

  • pentru o mai bună transparență, înțelegere și o mai largă promovare a valorilor culturii românești în străinătate, „Destine Literare” poate asigura servicii competente de traduceri literare din română în engleză sau invers
  • vor fi acceptate spre publicare texte scrise în engleză, franceză, spaniolă, italiană și română. Textele scrise în orice altă limbă străină vor trebui traduse în engleză, franceză sau română
  • pentru aceste servicii vă rugăm să o contactați pe

Dana Opriță,

Redactor Șef

adresă de e-mail: destineliterare2020@gmail.com